REKLAMLÅS

Fotograferad av Sigurd Wapelhorst.

Produktbeskrivning

Reklamlås® består av en skylt vars ena sida är röd med texten INGEN REKLAM och den andra sidan är vit utan text.

Skylten sätts fast i postboxen med en genomgående skruv och vingmutter. (Om det inte redan finns så behövs ett ca 3 mm stort hål borras på lämplig plats i postboxens lucka).

Skylten monteras så att vingmuttern sitter inne i postboxen vilket gör att enbart den som har tillgång till postboxen kan vända på skylten.

• Skapar enhetligt och prydligt utseende kring postboxar

• En smidig lösning där innehavaren av postboxen enkelt kan välja om den vill ha reklam eller inte

• Innehavaren av postboxen kan tillfälligt vända på skylten om de åker bort på t ex semester

PRODUKTER

Silock®

Köksventil

Eldosring

Reklamlås®